carracks حیوان بیماری حیوانات حیوانات

carracks: حیوان بیماری حیوانات حیوانات دامپزشکی خبر اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پول نفت را خرج محبوبیت خود کردند / سلاح‌ورزی

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور عزیزمان ایران گفت: «کشور ما در یک دوره طلایی قرار داده شد که یک درآمد بی‌سابقه نفتی در اختیارمان قرار داده شد ؛می‌ت

پول نفت را خرج محبوبیت خود کردند / سلاح‌ورزی

سلاح ورزی: پول نفت را خرج محبوبیت خود کردند

عبارات مهم : ایران

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور عزیزمان ایران گفت: «کشور ما در یک دوره طلایی قرار داده شد که یک درآمد بی سابقه نفتی در اختیارمان قرار داده شد ؛می توانستیم پول ارزهای ناشی از درآمد نفت را در صندوقی مثل صندوق توسعه ملی ببریم و جهت توسعه واقعی کشور صرف کنیم.

حسین سلاح ورزی در گفت وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که یکی از سوالاتی که طی سال های گذشته همواره مطرح بوده، این است که 700 میلیارد دلار درآمد نفت وقت احمدی نژاد کجاست. به نظر شما این پول ها چه شده است است؟ اظهار داشت: «این پول ها جایی نرفته، هدر رفته است.»

پول نفت را خرج محبوبیت خود کردند / سلاح‌ورزی

وی افزود: «این پول ها در پروژه های غیراقتصادی هزینه شده است و نیز جهت کسب محبوبیت خرج شد.»

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: «کشور ما در یک دوره طلایی قرار داده شد که یک درآمد بی سابقه نفتی در اختیارمان قرار داده شد که می توانستیم پول ارزهای ناشی از درآمد نفت را در صندوقی مثل صندوق توسعه ملی ببریم و جهت توسعه واقعی کشور صرف کنیم.»

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور عزیزمان ایران گفت: «کشور ما در یک دوره طلایی قرار داده شد که یک درآمد بی‌سابقه نفتی در اختیارمان قرار داده شد ؛می‌ت

سلاح ورزی عنوان کرد: «این در حالی است که این درآمدها یا در قالب مسکن مهر هزینه شد و یا در قالب واردات بی رویه کالای اساسی و مصرفی هزینه شد. از طرف دیگر، براساس سیاست های تکلیفی بانک ها را ملزم کردیم که تقسیم پول کنند که این تقسیم پول نه تنها باعث ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی نشد، موجب زیاد کردن پایه پولی و رشد تورم شد.»

چرا رتبه کسب وکار کشور عزیزمان ایران افت کرد؟

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور عزیزمان ایران در ادامه راجع به به گزارش اخیر بانک جهانی موسوم به «گزارش فضای کسب وکار 2018» که به مقایسه 190 کشور دنیا از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و اوضاع فضای کسب وکار آنها پرداخته و بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک ساله منتهی به ژوئن 2017 (خرداد 96) تهیه شده، رتبه فضای کسب وکار در کشور عزیزمان ایران بدتر شده است هست، اظهاز داشت: «این گزارشی که ارائه شده، یک سری زیرشاخص دارد. در تمام شاخص های این گزارش به جز زیرشاخص اخذ اعتبارات، در همه موارد تضعیف جایگاه داشتیم.»

سلاح ورزی افزود: «10 زیرشاخص وجود دارد و ما با وجود این که از نظر مجموع امتیازات اصلاح داشتیم، ولی در مجموع از نظر رتبه بندی، 4 رتبه سقوط کردیم. این نشان می دهد که دیگران بهتر از ما بودند.»

پول نفت را خرج محبوبیت خود کردند / سلاح‌ورزی

وی عنوان کرد: «اگر به طور دقیق این گزارش را نگاه کنیم، نشان می دهد از مجموع کشورهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، حدود 119 یا 120 کشور حداقل یک اقدام اصلاحی را جهت اصلاح فضای کسب وکار در طول یک سال گذشته داشتند. حدود 80 درصد این کشورها دو اقدام اصلاحی داشتند و 65 کشور 3 اقدام اصلاحی داشتند.»

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور عزیزمان ایران متذکر شد: «این نشان می دهد که یک عزم جدی ای وجود داشتته و یکی از بااهمیت ترین و شاخص ترین این کشورها هند بوده است.»

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور عزیزمان ایران گفت: «کشور ما در یک دوره طلایی قرار داده شد که یک درآمد بی‌سابقه نفتی در اختیارمان قرار داده شد ؛می‌ت

سلاح ورزی با اشاره به کارها اصلاحی کشور عزیزمان ایران در حوزه اصلاح نظام بانکی، ادامه داد: «زیرشاخص اخذ اعتبارات ما تنها زیرشاخصی است که اصلاح پیدا کرده است.»

وی بیان کرد: «این در حالی است که در زیرشاخص شروع کسب وکار رتبه کشور عزیزمان ایران 96 بوده که 97 شده است هست، در شرایط و مقررات مجوز ساخت رتبه کشور عزیزمان ایران 21 بوده که 25 شده است است و در ثبت مالکیت رتبه کشور عزیزمان ایران 86 بوده که 87 شده است هست. در زیرشاخص اخذ اعتبارات ولی رتبه کشور 107 بوده که 90 شده است است.»

پول نفت را خرج محبوبیت خود کردند / سلاح‌ورزی

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: «این نشان می دهد که اگر ما اقدام اصلاحی در حوزه های متفاوت انجام می دادیم، اثر آن را در رتبه کسب وکار می دیدیم.»

بهبود فضای کسب وکار به حمایت نیاز دارد

سلاح ورزی گفت: «شما اطلاع دارید که براساس سند چشم انداز قرار بوده که در افق 1404 کشور اول منطقه از نظر رشد اقتصادی و سهولت سرمایه گذاری باشیم. در برنامه ششم نیز نشانه گذاری شده است که هر سال شاخص کلی کشور 10 رتبه ارتقا پیدا کند.»

وی افزود: «امسال به عنوان نخستین سال برنامه، رتبه کشور نه تنها ارتقا پیدا نکرده که 4 پله نیز سقوط کردیم.»

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: «کشورهای منطقه را که در نظر بگیریم، خیلی اصلاح قابل توجه داشتند.»

سلاح ورزی عنوان کرد: «واقعیت این است که اصلاح فضای کسب وکار یک عنوان فرابخشی و فراقوه ای هست. موضوعی نیست که فقط از دولت انتظار داشته باشیم. یعنی همه قوا و ارکان حاکمیت باید در این قضیه کمک کنند.»

واژه های کلیدی: ایران | بازرگانی | صندوق توسعه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz